Διαθερμίες Βραχέων

διαθερμίες βραχέων DX-500

DX-500

– Η συσκευή DX-500 είναι τροχήλατη διαθερμία νοσοκομειακού τύπου, συνεχούς και παλμικής εκπομπής.
– Διαθέτει δύο πολύσπαστους βραχίονες και όλες οι παράμετροι ρυθμίζονται ψηφιακά.
– Η μέγιστη ισχύς εξόδου 470 W σε συνεχή εκπομπή και 1.100 W σε παλμική εκπομπή ρυθμιζόμενα.
– Όλες οι ενδείξεις αναγράφονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD), ενώ διαθέτει και ηχητικό σήμα για την λήξη χρόνου θεραπείας.
– Οι διαθερμίες βραχέων DX-500 παρέχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε αυτές όλα τα ηλεκτρόδια (αέρος, μονοπολικό, επαφής).
– Η DX-500 έχει αποθηκευμένα προγράμματα 21 παθήσεων.
– Διαθέτει σύστημα ασφαλείας για αυτόματη αποκοπή της τάσης σε περίπτωση βλάβης.
– Πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει πιστοποιητικό CE.

διαθερμίες βραχέων PERFORMA

PHYACTION PERFORMA+

– Η PHYACTION PERFORMA+ είναι τροχήλατη διαθερμία νοσοκομειακού τύπου τελευταίας τεχνολογίας, μπορεί να δεχθεί δύο πολύσπαστους βραχίονες και όλες οι παράμετροι ρυθμίζονται ψηφιακά.
– Έχει δύο ανεξάρτητα κανάλια Α και Β με δυνατότητες τοποθέτησης διαφορετικών ρυθμίσεων για ξεχωριστές θεραπείες στα κανάλια Α και Β.
– Είναι παλμικής εκπομπής με διάρκεια παλμών από 65-400 μs και συχνότητα από 25-1.215 Ηz για το κανάλι Α και για το κανάλι Β και 25-800 Ηz για κανάλια Α+Β.
– Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι 200W ρυθμιζόμενη.
– Όλες οι ενδείξεις αναγράφονται σε οθόνη υγρού κρυστάλλου LCD, ενώ διαθέτει και ηχητικό σήμα για την λήξη του χρόνου θεραπείας.
– Διαθέτει χρονόμετρο ρυθμιζόμενο από 0-60 λεπτά.
– Ο πολύσπαστος βραχίονας μας επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του ηλεκτροδίου χωρίς την μετακίνηση της συσκευής και επίσης διαθέτει φρένο για καλύτερη σταθεροποίηση της συσκευής.
– Η PHYACTION PERFORMA+ περιέχει αυτόματο μενού προγραμμάτων για μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη, καθώς και χώρο μνήμης για αποθήκευση προγραμμάτων από τον χρήστη.
– Είναι προηγμένης τεχνολογίας και όλοι οι παράμετροι ελέγχονται από microproccessors. Επίσης διαθέτει σύστημα ασφάλειας για αυτόματη αποκοπή της τάσης σε περίπτωση βλάβης.
– Τα ηλεκτρόδια της συσκευής έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν σε επαφή ή απόσταση 2 cm με δυνατότητα επιλογής ηχητικού σήματος (alarm) καλής επαφής.
– Οι διαθερμίες βραχέων PHYACTION PERFORMA+ πληρούν προδιαγραφές και standard ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν πιστοποιητικό CE.