Πελματογράφος


Ο πελματογράφος δημιουργεί στατική, αλλά και δυναμική ανάλυση βάδισης του κάθε ασθενούς. Έτσι μπορούμε να δούμε τον τρόπο κατανομής των φορτίων στον άκρο πόδα.

Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην αποκατάσταση κατά την διάρκεια της οποίας ο ασθενής παρόλα τα φυσικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία, πολλές φορές , δεν μπορεί να ανακουφισθεί.

Με τη βοήθεια, λοιπόν, του πελματογράφου και με την ανάλυση των αποτελεσμάτων κατασκευάζονται από ορθοπεδικούς τεχνίτες ειδικά ορθοτικά πέλματα, τα οποία εισάγονται στα υποδήματα, διορθώνουν την κατανομή των φορτίων και ο ασθενής απαλλάσσεται από τους πόνους του.

Το λογισμικό πρόγραμμα της αναλύει και σχεδιάζει υποστηρίγματα ιδανικής διόρθωσης που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και στην κάθε πάθηση ειδικά.

Λαμβάνοντας την μέτρηση (πελματογράφημα) και υπολογίζοντας όλες εκείνες τις παραμέτρους που είναι απαραίτητες για τον σωστό σχεδιασμό ενός ορθωτικού πέλματος όπως:
πάθηση, τύπος υποδήματος προβλήματα κάτω ακρών.

Ο ειδικός της φροντίζει έτσι ώστε το ορθωτκό βοήθημα που σχεδιάζεται να είναι το πλέον κατάλληλο για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Τα ορθωτικά βοηθήματα της Pelma Analysis χρησιμοποιούνται για να θεραπεύουν παθήσεις του ποδιού όπως πελματικές απονευρώσεις, πόνους στη πτέρνα φλεγμονή στο μετατάρσιο, φλεγμονές και ρήξεις συνδέσμων καθώς και για να διορθώσουν την βιομηχανική και την ευθυγράμμιση του διασκελισμού.

Η τέλεια εφαρμογή των ορθωτικών βοηθά στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που πηγάζουν και εστιάζονται στο πόδι καθώς και στα προβλήματα που δημιουργούνται στο γόνατο στα ισχία και χαμηλά στη οσφυϊκή χώρα, εξ αιτίας της λανθασμένης στάσης βάδισης του ασθενούς.

Η χρησιμότητα του ορθωτικού βοηθήματος αναφορικά απευθύνεται και στις παρακάτω ιατρικές παθήσεις:
– Διαβητικό πόδι
– Αθλητικοί τραυματισμοί
– Κάλοι
– Νευρίτωμα Morton
– Μεταταρσαλγία
– Άκανθα πτέρνας
– Κοιλοποδία
– Πλατυποδία
– Αχiλλειος Τενοντiτης


Πελματογράφος