Κέντρο Αποκατάστασης

Κέντρο Αποκατάστασης – Φυσικοθεραπείας Βορείων Προαστίων
Η Φυσικοθεραπεία είναι μια σύγχρονη ειδικότητα του παραϊατρικού κλάδου. Επικεντρώνεται στην υποστήριξη της καλής φυσικής κατάστασης και γενικότερα στην επιδίωξη του “wellness”.

Ο Φυσικοθεραπευτής, είναι ο επαγγελματίας που με φυσικά μέσα και τεχνικές θα εξασφαλίσει την ομαλή αποκατάσταση προβλημάτων, τα οποία προέρχονται από ασθένειες, ειδικές παθήσεις και ατυχήματα και θα συμβάλλει στην ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον.


Το επάγγελμα αυτό απαιτεί γνώσεις φυσιολογίας, ιατρικές γνώσεις και πάνω απ’ όλα την έμφυτη ανάγκη της προσφοράς και της υποστήριξης σε άτομα που χρειάζονται ψυχολογική και σωματική στήριξη.

Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της υγείας χωρίς χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και χειρουργικών μεθόδων. Βοηθά στην ανακούφιση του πόνου, την αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας κίνησης και την αρμονική σωματική λειτουργία σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ατόμου.

Στο φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί και τμήμα θεραπευτικής γυμναστικής. Ο σκοπός της θεραπευτικής γυμναστικής είναι να εξηγήσει τις αιτίες που προκαλούν πόνο και να βοηθήσει τους ασθενείς να εκτελούν τις καθημερινές δραστηριότητες με περισσότερη ασφάλεια και λιγότερο πόνο.


φυσιοθεραπεία σε Κέντρο Αποκατάστασης

Η Χειροπρακτική
Είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιστήμη υγείας στον κόσμο, μετά την κλασική ιατρική και την οδοντιατρική. Είναι ένας ανεξάρτητος κλάδος υγείας, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων συνδρόμων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που οφείλονται σε μηχανικά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης καθώς και στις επιπτώσεις που έχουν αυτά πάνω στο νευρικό σύστημα. Η βασική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών είναι οι ειδικοί διορθωτικοί χειρισμοί (ανατάξεις). Οι ανατάξεις γίνονται πάνω στη σπονδυλική στήλη και γενικότερα σε ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα. Η επαναφορά της κανονικής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης, που επιτυγχάνεται με τους χειρισμού αυτούς, ελευθερώνει το νευρικό σύστημα. Έτσι, βοηθάει τον οργανισμό στην ανάκτηση της έμφυτης ικανότητάς του για αυτο-ίαση και εξαλείφει τις αιτίες του πόνο.

Κέντρο Αποκατάστασης – Ο χώρος μας

  • 6
  • 2
  • 8
  • 7
  • 3
  • 5
  • 1
  • 4