Αθλητικές κακώσεις-τραυματισμοί

Θεραπεία των αθλητικών κακώσεων
Η συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής. Κατά την αθλητική δραστηριότητα ο κίνδυνος τραυματισμού υπάρχει και αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής δραστηριότητας έχουν συχνά ως αποτέλεσμα ορθοπαιδικές παθήσεις και κακώσεις. Σκοπός είναι η παροχή σύγχρονων μέσων αξιολόγησης και θεραπείας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής επανένταξη των αθλητών στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες. Ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγχειρητικής αποκατάστασης ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα αποκατάστασης και επιδιώκεται η συνεχής και επιστημονική συνεργασία με τον θεράποντα ορθοπαιδικό χειρουργό.

Εικόνα 2Β

Εικόνα 2Β

Οι συχνότερες κακώσεις
Συχνές είναι οι κακώσεις της ποδοκνημικής (διαστρέμματα, κατάγματα), των γονάτων ( κακώσεις μηνίσκων, πλαγίων συνδέσμων, χιαστών συνδέσμων, χονδροπάθειες) αλλά και των ισχίων στα κάτω άκρα.
Στα άνω άκρα συχνές είναι επίσης οι φλεγμονώδεις διεργασίες και τεντονοπάθειες στον ώμο (σύνδρομο πρόσκρουσης, παγωμένος ώμος, αστάθειες, εξαρθήματα) στον αγκώνα (επικονδυλίτιδες) και στον καρπό (σύνδρομο καρπιαίου αυλημα) και κάθε είδους τενοντίτιδες (De Quervain) αλλά και κάθε είδους αθλητική κάκωση ( σύνδρομο υπερχρήσης, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, stress fractures, κατάγματα) είναι συχνό φαινόμενο στους αθλούμενους.

Μέσα που χρησιμοποιούνται
Η αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων είναι χώρος που απαιτεί επαφή του φυσικοθεραπευτή με τις πλέον σύγχρονες manual τεχνικές για την γρήγορη επανένταξη του αθλητή. Οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται με σύγχρονα φυσικοθεραπευτικά μέσα αποκατάστασης. (TAPING, M’CONEL, MALLIGAN TAPING, DRY NEEDLING). H ολοκλήρωση της αποκατάστασης πραγματοποιείται στο εξειδικευμένο γυμναστήριο, όπου δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση και την ιδιοδεκτικότητα.