Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Τι είναι ;
Ως εγκεφαλικό επεισόδιο ορίζεται η βλάβη του εγκεφαλικού ιστού αγγειακής αιτιολογίας (ΑΕΕ) που προήλθε είτε από διακοπή της παροχής του αίματος στην πάσχουσα περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ), είτε από αιμορραγία ως επακόλουθο της ρήξης ενός αγγείου (αιμορραγικό ΑΕΕ).

Συμπτώματα:
Η κλινική εικόνα ενός ΑΕΕ εξαρτάται από την λειτουργία της περιοχής που εβλήθη. Σε γενικές γραμμές τα αιμορραγικά ΑΕΕ θεωρούνται βαρύτερα των ισχαιμικών.
• Παράλυση ή μούδιασμα της μιας πλευράς του σώματος
• Πτώση της γωνίας του στόματος ή παραμόρφωση του προσώπου
• Τύφλωση ή στιγμιαία τύφλωση του ενός ματιού
• Δυσαρθρία στην ομιλία, μη κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου
• Δυσκαταποσία
• Απώλεια των αισθήσεων