Κοιλοποδία

κοιλοποδία

Τι είναι η κοιλοποδία;

Είναι η ψηλά σχηματισμένη αψίδα του ποδιού. Αυτός ο τύπος πέλματος έχει την ποδική καμάρα αρκετά ψηλότερα από το φυσιολογικό. Κατά τη διάρκεια της βάδισης η ποδική καμάρα δεν μπορεί να διαταθεί. Ως αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματική η απορρόφηση της ταλάντωσης του βάρους του σώματος. Κατά συνέπεια, το βάρος του σώματος κατά την διάρκεια της βάδισης πέφτει μόνο στη πτέρνα και μπροστά στις βάσεις του μεταταρσίου. Η πάθηση αυτή έχει κληρονομικά αίτια. Η υπερβολική κοιλοποδία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πόνο στα γόνατα, στα ισχία και χαμηλά στην οσφυϊκή μοίρα.

Πως θεραπεύεται;

Ορθωτική θεραπεία:
Τα ορθωτικά βοηθήματα με την καλή διαμήκη υποστήριξη της ποδικής καμάρας θα επιτρέψουν σε ολόκληρο το πέλμα να υποστηρίξει το βάρος του σώματος. Ένα κορυφαίο υλικό κάλυψης θα απορροφήσει την ταλάντωση, θα μειώσει τις δυνάμεις που πέφτουν στις άκρες του ποδιού και θα παράσχει την άνεση και την προστασία.