Πλατυποδία

Πλατυποδία Πλατυποδία είναι η ελάττωση ή και η εξάλειψη της ποδικής καμάρας με σύγχρονη βλαισοποδία της πτέρνας. Ως αποτέλεσμα, να επιβαρύνεται το πέλμα με όλο το βάρος του σώματος.
Η κίνηση μπορεί να προκαλέσει την πίεση ή τον ερεθισμό κατά μήκος των πελμάτων και κούραση στη βάδιση. Επιπλέον προκαλεί, μία γενικότερη καταπόνηση του ασθενή, πόνο στις πτέρνες και στις ποδικές καμάρες καθώς επίσης και πόνο χαμηλά πίσω από το γόνατο. Είναι μια από τις πιο συχνές παραμορφώσεις του άκρου ποδός, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Φυσιολογικά η ποδική καμάρα αρχίζει να αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 12-18 μηνών, αφού δηλαδή το βρέφος αρχίσει να περπατάει και ολοκληρώνεται γύρω στα 5-6 χρόνια. Έτσι, είναι φυσικό όλα τα παιδιά 2-3 ετών να έχουν ένα βαθμό πλατυποδίας που οφείλεται στην ελαστικότητα των συνδέσμων και στην αδυναμία ακόμη ελέγχου της μυϊκής λειτουργίας των ποδιών τους.

Ορθωτική θεραπεία:
Τα ορθωτικά βοηθήματα προσαρμόζονται στο εσωτερικό του παπουτσιού, υποστηρίζουν απόλυτα την ποδική καμάρα αποτρέποντας την πίεση του βάρους του σώματος σε συγκεκριμένα σημεία των πελμάτων. Αυτό θα αποτρέψει την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων και θα σταματήσει την πρόοδο των υπαρχόντων προβλημάτων.